Zakupac koji se odluči na iznjamljivanje odnosno zakup nepokretnosti istovremeno se prihvata određenih obaveza o kojima bi morao da povede računa. To što promena mesta boravka ili stanovanja, iz  bilo kog razloga, ne podrazumeva ujedno i kupovinu nekretnine već iznajmljivanje ne znači da ne postoje bitne stavke o kojima treba misliti. Štaviše, o iznajmljenom prostoru lice koje ga iznajmljive trebalo bi da brine kao što bi i o svom vlastitom.

U ovom tekst navešćemo obaveze zakupca ali i njegova prava, odnosno stvari koje dolaze iz obligaciono-pravnog odnosa.

Zakon o obligacionim odnosima

Čitava stvar oko zakupa regulisana je ovim zakonom. Sama forma zakupa najčešće je u pisanom obliku, ali nije retkost ni usmeni dogovor između dveju strana. Svakako, i zakupac i zakupodavac najbolje će se zaštititi potpisivanjem ugovora kako bi se izbegle potencijale neprijatnosti. Kod usmenih dogovora postoji mogućnost nesporazuma vezanih za stvari o kojima se pričalo pre godinu ili više dana, pa je ugovor na neki način i prilika da se izbegnu potencijalni problemi ali i sudski spor. Čak i ukoliko zakupodavac nije lice koje prvo insistira na pismenom dogovoru o zakupu, zakupac može biti taj koji će potegnuti ovo pitanje i pobrinuti se da se ceo proces zakupa „ozvaniči“.

zakupac ugovor sigma nekretnine zrenjanin

Ugovor o zakupu nakon što se načini i potpiše nije nužno overavati kod notara, odnosno javnog beležnika, ali u slučaju da jedna strana smatra da je potrebno,sasvim je uredu odneti ugovor na overu.

P.S. Kada se zaključuje ugovor nije loše da se u njemu navedu lica koja će boraviti u prostoru koji se iznajmljuje, ali i spisak stvari koje se nalaze u nepokretnosti, onda kada se ona nameštena daje u zakup. To će biti od koristi kada se ugovor bude raskidao.

Zakupac i odgovornosti

Zakupac prema nepokretnosti treba da se odnosi kao domaćin, i to dobar. Stvari koje zatekne u zakupljenom prostoru treba da tretira spram namene koju one imaju, jer je u protivnom odgovoran za štetu koja nastane upotrebom mimo onoga čemu je određena stvar namenjenja. Kada dođe do takve štete, zakupac je odgovoran čak i onda ako nije istu načinio on, već neko drugi ko je imao pristup tom prostoru voljom zakupca.

Plaćanje zakupnine, tj. stanarine, definitivno je jedna od primarnih obaveza zakupca. Dužan je da prati rokove koji su utvrđen tokom usmenog ili pismenog dogovora. Zakup se, uglavnom, plaća na mesečnom nivou, u tekućem mesecu za taj isti mesec ili za prethodni.

Podjednako važna obaveza su i mesečni računi.  Računi za grejanje, telefon, struju, kablovsku obično idu na račun zakupca. Sve je češći dogovor  da se prilikom plaćanja zakupnine predaju i dokazi o izmirenim troškovima. To nije loše jer na taj način i zakupodavac može biti miran umesto da strepi od  dugovanja ili problema sa kojima se može suočiti kad se ova saradnja prekine.

zakupac iznajmljen prostor sigma nekretnine zrenjanin

Koje su ostale obaveze zakupca?

Nije zgoreg napomenuti da zakupac zakupljenu stvar treba da čuva i da nastoji da je, po okončanju zakupa, vrati bez oštećenja. Svakako, to ne znači da je odgovoran za stvar koja se istrošila redovnom i pravilnom upotrebom niti za dotrajale stvari poput nameštaja, tehnike…

Ipak, troškove sitnih opravki poput zamene sijalice snosi zakupa.Ali sve promene koje uoči a koje bi mogle da ugroze trenutno stanje zakupljenog prostora, najbolje je da prijavi zakupodavcu.

Savet: Najbolje bi bilo da se zakupac prema zakupodavcu i nekretnini ponaša onako kako bi voleo da se odnose prema njemu i njegovom prostoru u slučaju da je on sam zakupodavac.