Elaborat energetske efikasnosti je elaborat koji obuhvata proračune, tekst i crteže i sastavni je deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole. Energetski pasoš (E Pasoš) zgrade je dokument koji prikazuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku o energetskoj sertifikaciji zgrada, a izdaje ga ovlašćena organizacija koja ispunjava propisane uslove za izdavanje a o energetskim svojstvima objekata.

Ukoliko imate pitanja ili Vas interesuje izrada Energetskog pasoša možete nas kontaktirati ovde

 

Energetska efikasnost zgrade je ostvarena ako su ispunjena sledeća svojstva zgrade:
 1) obezbeđeni minimalni uslovi komfora
 2) potrošnja energije za grejanje, hlađenje, pripremu tople sanitarne vode, ventilaciju i osvetljenje ne prelazi dozvoljene maksimalne vrednosti po m2


Energetski razred nove zgrade, koji se iskazuje energetskim pasošem zgrade, mora biti najmanje “C” (latinično C) ili viši.

Energetski razred za postojeće zgrade, nakon izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, obnovi, adaptaciji, sanaciji i energetskoj sanaciji, mora biti poboljšan najmanje za jedan razred.

Energetski pasoš zgrade sadrži podatke o energetskom razredu zgrade prema njenim energetskim svojstvima određenim na osnovu izračunate potrebne finalne godišnje toplotne energije za grejanje za referentne klimatske podatke i omogućava poređenje zgrada s obzirom na njihova energetska svojstava.

Pogledajte stanove na prodaju zgrade sa B razredom po elaboratu energetske efikasnosti ovde