Vikendica nije samo popularan pojam već i oaza, mesto na koje se može pobeći od gradske vreve, obaveza i stresa. Odmah do nje je ranč, a kako bavljenje vikendicom ili rančem uključuju i određene radove u prirodi, nije retkost da ovi objekti ujedno imaju i voćnjak ili vinograd.

Vikendica, pojam

Istorijski, termin vikendica dolazi iz Engleske, i odnosio se na manju kuću starije gradnje ili stariju zgradu. Najčešće se sastojala od prizemlja i sprata sa nekoliko soba. U upotrebnom smislu, vikendica datira iz srednjeg veka i vezuje se za seoski ambijent i poljoprivrednike. Tačnije, vikendica je bila seoska stambena jedinica veće kvadrature (za razliku od istoimenog objekta u Engleskoj).

Vikendica je uvek kuća van grada

U drugim kulturama vikendica je bila nazivana drugačije, ali se svuda odnosila na kuću za odmor i opuštanje.

Reč, sasvim jasno, dolazi od engleske reči za vikend, pa se lako zaključuje da je vikendica prvenstveno i bila namenjena korišćenju van mesta prebivališta. Shodno tome, i u prošlosti je kao i sada ovaj objekat bio korišćen kao utočište van grada, van stresa i buke. Odlazak od  kuće uvek je bio i odlazak iz gužve, to jest, beg u prirodu.

Oduvek atraktivna nekretnina, vikendica se cenovno kretala od teško priuštive do veoma povoljne. Neke su skockane i maksimalno uređene, a one koje manje koštaju zahtevaju i određene radove, pa su istovremeno i izazov onima koji se odluče za takve objekte.

Sve je više onih vikendica koje poseduju i poljoprivredno zemljište, odnosno, baštu, voćnjak, ili čak vinograd.

Ranč, manje korišćen ali dobro poznat termin, kao i objekat

S ovom rečju susrećemo se svakodnevno, ali manje je poznato da je španskog porekla. Reč ranč nastala je na teritoriji Meksika, i odnosila se na objekat za uzgoj stoke, odnosno, stočarsku farmu. Danas se ovaj termin najviše koristi u SAD, i uglavnom se vezuje za poljoprivredna gazdinstva koja se bave uzgojem stoke.

Ranč obuhvata veliko zemljište na kom se mogu naći ne samo kuća i staja, već štale, ambari, pa čak i poljoprivredna mehanizacija. Zato se rančevi obično i nalaze daleko od grada, neretko i na kraju sela, kako bi životinje imale svoj mir. Pa i čovek zajedno sa njima.

Voćnjak

Definicija koja bi najlakše objasnila šta je voćnjak kaže da je to poljoprivredno zemljište zasađeno voćkama. To je bilo lako zaključiti i na osnovu same reči, međutim, manje je poznato da se sve više priča da voćnjak može da donese dobru zaradu. Voćarstvo se, prema mišljenju mnogih poljoprivrednika, smatra jednom od najisplativijih delatnosti kod nas.

Ulaganje u zemljište koje je spremno za obrađivanje smatra se jedinom sigurnošću kada su u pitanju unosni poslovi. Početni ulog za voćnjak je, očekivano, veoma veliki, ali tvrde da je zarada zagarantovana.

Ukoliko ste zainteresovani za kupovinu zemljišta, pogledajte ponudu: Poljoprivredno zemljište blizu Aviv parka

Ipak, svaki početak je najteži u teorijskom smislu, jer se treba dobro pripremiti za radove. Kraći vodič za voćnjak kaže da je neohodno pripremiti zemljište i što pametnije izabrati sadnice.

Postupak sadnje voća ide ovim redom: priprema zemljišta, izbor sadnica, kopanje rupa, vađenje kalemova ili kupovina sadnica, nabavljanje đubriva, pripremanje korena, dezinfekcija sadnica, sadnja, zaštita od štetočina, prekraćivanje.

Za podrobniju pripremu neohodno je detaljno proučiti postupke, pratiti savete i raspitivati se o iskustvima onih koji su se u voćarstvu oprobali.

Vinograd

Poljoprivredno zemljište na kom je zasađena vinova loza naziva se vinograd. U našim krajevima uslovi za vinograd smatraju se povoljnim, pa ipak, poslednjih godina vinogradskih površina sve je manje. Problem s vinogradom, koji se trenutno lošije kotira nego voćnjak, leži u lošijim uslovima na tržištu, ali i velikim troškovima kada je reč o proizvodnji.

Vikendica može da bude tamo gde je vinograd ili voćnjak

To bi bilo spajanje lepog i korisnog. Da vikendica kao mesto predviđeno za opuštanje i beg od svakodnevice bude i prilika za promenu fokusa. Da boravak tamo obuhvata posvećivanje sasvim drugim stvarima koje, iako podrazumevaju rad i umor, ipak budu aktivnosti u kojima se uživa.