Kancelarija je, kada se govori o prvoj asocijaciji ovog pojma, radni prostor koji podrazumeva sto i stolicu. Nekad to i jeste bilo tako, ali mnogima danas i kafić može biti kancelarija iz koje nesmetano rade i postižu rezultate.

U prošlosti je tako nešto bilo nezamislivo, jer su tada prostorije za rad i intelektualne napore izgledale skroz drugačije. 

Za srednji vek glavna mesta za učenje i umni napor bili su manastiri. Monasi su se povlačili u osamljene prostorije kako bi postigli bolju koncentraciju tokom izučavanja. Međutim, te sobe bile su poprilično neudobne, budući da su učenjaci tog doba veliki deo vremena morali da stoje. Kancelarija se, dakle, morala modernizovati i prilagoditi potrebama.

kancelarija stara postavka sigma nekretnine zrenjanin

Klasična kancelarija – nastanak

Tokom renesanse i nakon nje intelektualni angažman odvojio se od religije i proširio na nauku, umetnost i trgovinu. Shodno tome, bilo je potrebno korigovati i radni ambijent. Klasična kancelarija u najopštijem smislu vezuje se za period posle industrijske revolucije – u momentu kada je bilo potrebno prostorno odvojiti proizvodnju i administraciju. Tim putem su, potom, krenule i druge profesije, među njima i arhitektura.

Na odlasku 19. veka kancelarija, iako odvojena od fabrike, i dalje je poslovala po principu industrijske organizacije. U velikim halama bili su postavljeni redovi stolova, a oko tih prostora postojale su privatnije prostorije koje su se odvajale staklenim pregradama. Oni koji su radili na višim položajima imali su i bolju poziciju.

Briga o radnom ambijentu

Trebalo je vremena da bi se shvatilo koliko je važno radno okruženje. Kada je u pitanju kancelarija, počelo se voditi računa o stvarima kao što su: ventilacija, klimatizacija i svetlost. To je danas gotovo standard u firmama.

Zajedno sa potrebom da se unapredi prostor za rad, pokrenule su se i inicijative za smanjenje hijerarhijske razlike u kancelarijama. Nastale su velike otvorene površine namenjene za rad i prestalo se sa deljenjem prostorija. Tako su se umanjili i troškovi poslovanja, a poradilo se i na podsticaju međusobne saradnje zaposlenih.

Šezdesetih godina pojavile su se kabine sa pregradama visine manje od 2 metra. Ta novina omogućila je da se oformi kancelarija i za zaposlene na dnu piramide, te su i oni dobili privatniji radni prostor.

kancelarija izdvojena sigma nekretnine zrenjanin

Kancelarija i kompjuteri

Računari su bili izum koji je uticao i na strukturu radnog ambijenta. Kancelarija je, zato, morala da se reorganizuje u skladu sa potrebama digitalne tehnologije. U to vreme razvijala se i ideja o načinima da se radnici privuku, između ostalog, i prostorom.

S tim u vezi, treba pomenuti AT&T zgradu Filipa Džonsona iz 1984. koja predstavlja obeležje novog radnog aranžmana. Pomenuti objekat imao je teretanu za zaposlene, restoran i medicinski prostor i u pravom smislu te reči bio je prijatan i primamiljiv za zaposlene.

Briga o kvalitetu života

Daljim vremenskim protokom, veće kompanije, recimo Google ili Amazon, posebno su vodile računa o kvalitetu života zaposlenih, te ulagale ozbiljne iznose u realizacije svojih zamisli.

Iz toga se izrodila potreba da se unapredi ideja za boljim radnim okolišem – nastupila je era sve atraktivnijih i interaktivnijih kancelarija. Zarad poboljšanja kreativnosti zaposlenih, usledilo je poigravanje sa bojama, teksturama i oblicima, a potom su se u enterijer uselili elementi vezani za prirodu.

Ovo usmeravanje pažnje na psihološku udobnost namenjenu zaposlenima mnogostruko je bilo dobitno za kompanije. Vodeći računa da svaka kancelarija izgleda prijatno, moderno i lepo, svaka firma dobila je i izložbeni prostor u okviru radnog.

Coworking space i rad od kuće

U poslednjih nekoliko godina ponovo je došlo do promena koje su uticale i na izgled radnog ambijenta. Coworking prostori za neke kompanije su sada maltene podrazumevajući. Pokazalo se da postojanje kancelarija u takvom konceptu pospešuje saradnju i umrežavanje. Zajednički radni ambijent čini se da danas prednjači u odnosu na privatnija i rešenja što kancelarija u svom najužem smislu zaista predstavlja.

Pročitati i: Radni prostor koji opušta i motiviše

Najnovija faza rada tiče se rada od kuće – koncepta koji je naročito zaživeo s početkom pandemije korona virusa. Tako da se slika kancelarije iz prvobitnih vizuelnih asocijacija ponovo vratila u realnost.

Tako improvizovano radno okruženje omogućilo je da zaposleni iste firme mogu raditi iz bilo kog mesta na svetu. Pojačana produktivnost rada od kuće i drastično smanjeni troškovi kompanije trenutno ostavljaju utisak da su se kancelarija u kući i rad na daljinu uselili u naše živote na duže vreme.