Cigla kao jedan od najvažnijih materijala kada je u pitanju građevinska industrija, i dalje se dosta dobro kotira. Mislimo, naravno, na njenu potražnju koja je podjednako, ako ne i više, zastupljena i danas. Poznata i pod terminom „opeka“, cigla je, zapravo, proizvod keramičke industrije – definitivno najprodavaniji.

Nekada davno, cigla se koristila za zidanje i popločavanje, kasnije se pomoću nje vršilo spoljno oblaganje objekata u smislu završne dekoracije. Pa takoni sada uopšte nije retkost da vidimo cigle različitog izgleda i boja, ne samo na istorijskim već i modernim građevinama. I sada, kao i tada, opeka izgleda podjednako impresivno.

Cigla je dugovečan materijal

Ovo je složeni kompozitni materijal koji se sastoji od nekoliko različitih. Za one koji ne znaju, cigla se dobija sušenjem i pečenjem gline, peska i vode. Može se praviti mašinski ili ručno – pomoću kalupa.

Kada je u pitanju savremena gradnja, pečena fasadna opeka najčešći je izbor upravo jer je odlikuje čvrstoća i dugovečnost. Postojanost boje na takođe je na zavidnom nivou, a važno je istaći da cigla ne traži dodatno održavanje.

 Osnovni tok proizvodnje cigle nije mnogo menjan kroz istoriju, ali su moderna postrojenja ipak uticala na ovaj proizvod. Naime, efikasnost i kvalitet cigle danas su značajno unapređeni, što, bez daljnjeg, znači.

Prednosti cigle

Šta je ono što odlikuje ciglu kao materijal, te je preporučuje kao prvi izbor?

Cigla se lako obrađuje, a izuzetno je izdržljiva – otporna na mraz i vrlo niske temperature. Kod naglih temperaturnih promena, ovaj materijal se ne skuplja niti širi. Budući da je opeka vodootporan materijal, odličan je izolator – štiti od vlage, vrućine i hladnoće. To ujedno znači i smanjenje troškova održavanja, odnosno, utrošak energije. Izvrstan argument svima koji nastoje da se „skuće“ kako treba.

Cigla i vrste koje se mogu naći

Ima nekoliko vrsta cigli, a svaku odlikuje nešto samo njoj svojstveno.

  • Porozne cigle

Ovo su cigle sa odličnom izolacijom – i zvučnom i toplotnom. Zahvaljujući šupljinama koje su u njoj ravnomerno raspoređene porozna cigla i jeste tako dobar izolator. Ta poroznost se dobija dodavanjem materala koji lako sagorevaju, u glinenu masu od koje se opeka i irađuje. Tokom pečenja ti sagorivi materijali nestaju, a na njihovom mestu ostaju sitne pore.

Mane:  Porozne cigle upijaju vodu, nisu otporne na mraz te nisu materijal koji može da izdrži veći pritisak. 

  • Fasadna cigla

Fasadna cigla se, kako ime i kaže, koristi za izrade fasada. Naravno, zbog svog veoma dekorativnog izgleda nije redak izbor ni kad su u pitanju unutrašnji zidovi. Ova cigla se bira i kada se traži estetski dobro rešenje koje će ostati u toj formi, bez malterisanja. Može se naći u prirodnim bojama, ali sa površinskim doradama i reljefnim šarama.

  • Radijalna cigla

Koristi se za silose, bunkere, stojeće kružne dimnjake. Ova vrsta cigle poseduje vertikalne rupe, ali te rupe ne smeju da zauzimaju više od 12% od ukupne površine kojom cigla naleže na podlogu.

  • Šuplje cigle i blokovi

Šuplja cigla i blok spadaju u građevinske materijale koji jesu napravljeni od pečene gline, ali imaju horizontalne ili velike šupljine. Pogodna je i za unutrašnje i spoljašne zidove – ali ne mora upijati vodu najmanje 8%, i u sebi ne sme sadržati slobodnog živog kreča.

Mada nabrajanje vrsta i mogućnosti ume da unese zabunu i dilemu, podsetimo da je biranje materijala i drugih koraka u građevinarstvu proces koji definitivno zahteva konsultacije, promišljanje, pa i vreme. U svakom slučaju, cigla teško da može izneveriti.