Plac i planovi koji se tiču procesa gradnje zahtevaju temeljno planiranje. Iako je činjenica da se mnoge faze i situacije dok traju radovi baš i ne mogu predvideti, neuporedivo je pametnije biti što pripremljeniji pre samog početka.

Osim toga, definitivno je da su neke pojedinosti koje se tiču procedure mnogima nepoznanica, pa je svaka dodatna informacija dobrodošla.

Plac i blagovremena priprema papira

Stručnjaci ili makar oni iole iskusniji u gradnji kažu da je od placa do otpočetih radova na izgradnji potrebno preći nekoliko bitnih koraka. Saradnja sa stručnim licem (aka projektant) gotovo je neophodna, ali to ne znači da se ne treba i samostalno uputiti.

Koraci koji vode do izgradnje kuće su:

  • Informacija o samoj lokaciji;
  • Idejno rešenje;
  • Lokacijski uslovi;
  • Projekat za dobijanje građevinske dozvole;
  • Građevinska dozvola;
  • Prijava radova.

Informisanje o lokaciji

Kad je u pitanju plac, ovaj korak odnosno dokument i nije neophodnost, ali nije loše svejedno ga pripremiti. Kao i većina dokumenata koja se pribavlja, i ovaj košta, ali daleko od toga da je bacanje para. Posedovanje ovog papira, odnosno informacije može da uštedi i vreme i nerve.

Svaki profesionalac, odnosno stručno lice sa kojim se sarađuje tokom planiranja gradnje, tražiće informacije koje može da nađe upravo na ovom papiru. Uvidom u sve potrebne podatke izbeći će se opasnost da se isplanira i plati neupotrebljiv projekat.

Važna informacija tiče se dostupnosti ovog papira – može se dobiti o bilo kojoj parceli. To znači da nije neophodno biti njen vlasnik da bi se došlo do potrebnih podataka, što će značiti onima koji bi tek da kupe plac. 

U nekim gradovima moguće je doći do ovog dokumenta elektronskim putem, što olakšava stvar. Tamo gde to nije izvodljivo, zahtev se podnosi Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, ili u nadležnoj opštini (u slučaju da je reč o manjem mestu). 

Idejno rešenje za plac

Idejno rešenje (skraćeno IDR) je, u stvari, dokument od kojeg zavisi sve što je dalje nužno za gradnju. Projekat izgrađuje projektantska firma, a glavni u celom procesu najčešće je arhitekta. To takođe može da radi inženjer visokogradnje ili projektant konstrukcija. Projektant, stoga, mora da ima aktivnu licencu, a pred njim je posao usklađivanja zahteva i želja vlasnika placa sa važećim propisima i planovima koji se tiču područja na kom se plac nalazi. 

Podsetimo, on najkorisnije podatke dobija upravo iz dokumenta koji se tiče informacija o lokaciji. Projektant potom idejno rešenje uz ostalu dokumentaciju predaje elektronskim putem, s ciljem da se dobiju lokacijski uslovi.

Plac i lokacijski uslovi

Reč je zvaničnom dokumentu koji je, u suštini, upravni akt koji daje zvanična pravila za gradnju. Nije neophodno da vlasnik parcele podnese zahtev, već to može da uradi bilo koje lice. 

Da bi se dobili lokacijski uslovi nužno je, kako je gore pomenuto, predati Idejno rešenje, zajedno sa dokazima o plaćenim taksama ili drugim potrebnim papirima.

Kada se dobiju lokacijski uslovi za plac stekli su se uslovi za naredni korak  – izrada projekta za dobijanje građevinske dozvole.

PDG, odnosno,  projekat za dobijanje građevinske dozvole

Bavljenje ovim projektom na sebe preuzima projektantska firma. Ključni dokumenti za pristupanje ovom veoma važnom zadatku jesu Idejno rešenje i Lokacijski uslovi. To znači da prilikom izrade projekta moraju da se usaglase uslovi koji su dobijeni u pomenutoj dokumentaciji.

Svejedno, da bi se lakše shvatio značaj rada na projektu može se reći da je reč o dokumentu kojim se definiše objekat u celosti.

Dakle, za plac i sve što se na njemu dalje planira nužno je definisati konstrukciju, materijale, precizirati mesto priključaka na struju ali i priključke na kanalizaciju i vodovod.

Kada se okonča izrada ovog papira predaje se, očekivano, elektronski, uz dokaze o plaćenim taksama, a sve u cilju dobijanja građevinske dozvole.

Plac i građevinska dozvola

Kad se preguraju svi prethodni koraci, i pretrpi dobar deo stresa koji je očekivan, na red stiže i građevinska dozvola. Ona se izdaje od strane nadležnog organa lokalne samouprave i na nju se čeka oko 5 dana. Tada stiže i dopuštenje da plac postane porodična kuća.

Ne bi bilo pametno propustiti podrobno iščitavanje podataka koji se nalaze na dozvoli, kako bi sve nadalje išlo dobrim putem. Onda je vreme za zasluženi predah od papira i svih dotadašnjih jurcanja.

Važno: građevinska dozvola ne važi u slučaju da se sa gradnjom ne krene u roku od tri godine od dana izdavanja dozvole. Ako u tom periodu teče proces rešenjava stambenog pitanja, građevinska dozvola može da se produži.

Pažnja: Kad dođe vreme za početak radova, prijavu radova potrebno je prijaviti i to kod organa koji je i izdao građevinsku dozvolu. U toj prijavi navodi se datum početka radova i rok završetka.

Plac i elektronska podnošenja zahteva

Plac i svi dalji potezi koji imaju za cilj da se stvori dom mogu da se prijavljuju elektronskim putem. Sve se vrši preko Centralnog informacionog sistema, odnosno, CIS-a. Ono što je vrlo korisno znati je da upravo na ovom sajtu mogu i da se prate statusi podnetih zahteva.