Vabi-sabi je još jedan od stilova ili načina dekorisanja enterijera nastao po uzoru na stil života. Reč je o japanskom pogledu na svet koji je usredsređen na slavljenje nesavršenosti.

Zapravo, reč je o načinu života koji teži da upravo u nesavršenom i propadljivom pronađe lepotu i dubinu. Tačnije, Japanci drže da su razvijanje, odnosno, napredak, i propadljivost sastavni deo života. Prema tome, oni treba da se posmatraju kao nešto sasvim prirodno. Kraće: vabi-sabi filozofija je usmerena na lepotu prolaznosti.

Vabi-sabi etimologija

U pitanju je ne baš lako prevodiv termin. Nastao je u Japanu u vreme vladavine Song dinastije. Vezivao se za asketizam i uzdržanost u ispoljavanju poštovanja. U zen-budizmu vabi-sabi se tumači nešto „labavije“, a danas ga posmatramo kao filozofiju koja slavi prolaznost, melanholičnost prirodnih ciklusa i nesavršenost.

Vabi se prevodi kao jednostavnost, prirodnost, skromnost, dok sabi predstavlja prolaznost i propadljivost. Ujedinjene, ove reči obuhvataju ono što je važno za japansku kulturu a to je mudrost u jednostavnom.

Poređenje sa feng šui konceptom

Zajedničko za oba ova koncepta je to što su usredsređeni na fizičko i duhovno. Međutim, feng šui je strožiji u odnosu na vabi-sabi. Satkan od pravila za uređenje doma kako bi enterijer što pozitivnije uticao na ukućane, feng šui ima za cilj podsticanje dobre energije. Vabi-sabi, s druge strane, dopušta propadljivost i klonuće jer ima za cilj prihvatanje čoveka u njegovoj celokupnosti.

Pročitajte i: Feng šui – postići sklad i harmoniju

U enterijeru vladaju asimetrija i rustika

Pojašnjenje ovog termina ukazuje i na odlike ovog stila kada se primenjuje u domu. Dobrodošlo je sve što je nepravilnog oblika, ali sve nesavršeno. Prihvatanje propadljivosti koje vabi-sabi propagira ujedno znači i prihvatanje pukotina, ogrebotina, rđe. U njima se, veruju Japanci, krije udobnost života.

Shodno tome, za uređenje doma prema vabi-sabi filozofiji nije potrebno tragati za novim nameštajem ili aksesoarom. Stari nameštaj sa tavana, buvljaka ili drugog inspirativnog mesta biće sjajan izbor. Nesavršeni i neuglačani podovi, rustične sitnice, zidovi od cigle, ručni radovi od keramike… Spisak pogodnih a naizgled propadljivih predmeta prihvatljivih za vabi-sabi poprilično je dug.

Mana nije nešto što je nepoželjno, već je nešto jedinstveno i lepo. Načete šoljice ili tanjiri, okrznuti predmeti, ogrebana boja na zidovima prostorija za vabi-sabi filozofiju nisu problemi koje treba odmah rešavati. Štaviše, sve to važi za usaglašenost čoveka i enterijera. Čovek nije savršen, dnevno doživljava razne lomove, muke i normalno je da to bude prisutno u domu.

Nema potrebe za maskiranjem životnog prostora. Tu se rađaju ideje i razbuđuje mašta, prema tome, sve nasvršeno treba da bude vidljivo. A uz to, načeto i okrnjeno prostoru daju utisak nedovršenih ili tek otpočetih radova, što je u skladu sa celom vizijom ove filozofije.

Vabi-sabi voli neutralne boje

Verovatno da se oduševljenje ovim stilom rađa iz njegovog umešnog kombinovanja modernog i rustičnog. Bela, siva, boja zemlje i drugi neutralni tonovi uklapaju se u enterijer koji se želi urediti vabi-sabi stilom. Zajedno sa ovim tonovima, vabi-sabi voli prirodnu svetlost, velike prozore na kojima zavese nisu nužne. Prozračnost je bitna za japansku filozofiju. Pohabanost koju ovaj stil vrednuje prate i drvo, kamen, pamuk, cigla. Ručno pravljeni predmeti, pomenuli smo, donekle su vodeći kada je reč o dekoraciji.

Lan, pamuk ili drugo starinsko platno glavni su materijali koji se vezuju za vabi-sabi. Biljke su, sasvim očekivano, sastavni deo doma u kom se primenjuje wabi sabi. One su u dosluhu sa čovekovim bićem i večiti podsetnik na smrtnost.

Minimalizam radi duhovnosti

Vabi-sabi ne vrednuje minimalizam zbog njegove estetike, već ga posmatra kao priliku da čovek uz minimalno materijalnog razvije što više duhovnog. Mir, sreća i spokoj nastaju tamo gde nema ničeg što izaziva nemir i frustraciju. Treba birati ono što nam znači, za šta vezujemo nostalgiju, praktično i lepo.

Šta je najvažnije za vabi-sabi?

Bez obzira na sve savete o uređenju, kod ovog stila je najvažnija prirodnost. Spontan odnos prema prirodi (i čoveku) i životnoj sredini. Sve greške su ovde poželjne.

Vabi-sabi se ne zalaže za neurednost ali ni za opsesivno čišćenje. Opsesija redom i urednošću nije prirodna pa samim tim nije ni vabi-sabi. Vidno odloženi časopisi ili knjige, grupisani umetnički radovi izloženi na način koji se ukućanima dopada.

Za koga je? Za one koji vole red u glavi i minimalizam zbog praktičnosti. Da li ste to vi?