Hoblovanje parketa u jednom trenutku mora doći na red, ali je moguće ceo posao izvesti samostalno. Pošto se parket pravi od drveta, habanje je neminovno, međutim, nije neophodno menjati parket u celosti. U najvećem broju slučajeva dovoljno je „osvežiti“ ga, odnosno, ishoblovati, ofarbati, izvoskirati ili izlakirati.

Uradi sam koraci za sređivanje parketa koji mogu značiti onima koji se odluče da ga ishobluju samostalno:

Parket je neophodno očistiti

Svaki posao kreće od čišćenja, tako i ovaj. Podrobno čišćenje podrazumeva uklanjanje tragove voska i masti, i četkanje posebnim šamponom čija je koncentracija 100g/l. Ako se kojim slučajem preko parketa nalazio itison, potrebno je očistiti tragove lepka.

Kod ofarbanog parketa potrebno je, uz pomoć razređivača, omekšati, potom ukloniti boju, zatim isprati i ostaviti parket da se suši.

Takođe, važno je pregledati i druge nesavršenosti: pukotine, eksere ili slično.

Hoblovanje parketa zahteva da se pre tog dela zamene dotrajale letve

Napukle ili polomljene letve moraju da se zamene. Letva se ne menja celom dužinom, već se uklanja u razmeku između dve poprečne gredice. Posao je najbolje obavljati ručnom ili električnom testerom.

Pre postavljanja nove letve na mesto stare, važno je srediti njene ivice kako bi se nesmetano postavila između drugih letvica. Po svršetku ove pripreme pod se mora dobro očistiti pre prelaska na hoblovanje parketa.

Hoblovanje parketa

Za ovaj posao u potreban pribor spadaju:

  • mašina za hoblovanje, najbolje sa valjkom (umesto rotacione hoblerice);
  • hoblerica za rubove, odnosno, mašina pomoću koje se obrađuju lajsne, teže dostupna mesta poput onih kod radijatora;
  • hoblerica sa trouglastom stopom koja će biti od koristi kada su u pitanju uglovi prostorije;
  • maska, zaštitne naočare i čepići za uši koji će smanjiti buku su preporučljivi za ovaj projekat.

Hoblovanje parketa: radi se triput!

Da bi se sve obavilo što kvalitetnije potrebno je hoblovati triput: svaki put se parket obrađuje sve finijom abrazivnom površinom. Počinje se krupnim zrnom, potom srednjim i na kraju finim granulativnim zrnom.

Zamena abrazivne trake obavlja se tako što se mašina za hoblovanje polegne na stranu, skine se zatezni šraf pomoću odvijala i traka se zameni novom. Onda se hoblerica ponovo vraća u pogon.

Napomena:

Ponovno uključivanje mašine za hoblovanje izazvaće bežanje hoblerice, te je važno čvrsto je držati obema rukama. Kada se učini da mašina šlajfuje, potrebno je zameniti abrazivni valjak.

Uz to, ako se dogodi da mašina prestane da usisava,  treba je zaustaviti, očistiti pod, usisati i tek onda nastaviti sa poslom.

Hoblovanje parketa i smer letvica:

Budući da hoblovanje ima tri svoje faze, važno je voditi računa o smeru letvi.

Kada se hobluje parket koji ima ravne letve, prvi prelaz treba da bude dijagonalan, drugi se obavlja po drugoj dijagonali, a završni prelaz ide u smeru letvi.

Kod parketa koji je dijagonalno položen, prvi prelaz treba da bude po širini, drugi po dužini sobe, a završni, logično, u smeru u kom je parket.

Hoblovanje parketa, a zatim?

Posle samog postupka hoblovanja potrebno je zaštiti parket.

Mogući načini su: voskiranje, lakiranje ili bojenje.

Voskiranje

Vosak i voskiranje je gotovo tradicionalni izbor kada je u pitanju završna obrada i zaštita parketa. Rešenje koje važi za najpraktičnije svakako je tečni vosak, razređen sa 10% terpentina. Ovaj vosak nanosi se bez problema, čak i kada se malo pretera sa količinom. Uglavnom se savetuje da se na tek ishoblovan parket kao prvi sloj nanese tvrda podloga koja će zatvoriti pore drveta. Rastvoreni vosak nanosi se u tankim slojevima i potrebno je ostaviti 12h da se naneti sloj suši. Drugi sloj je najbolje naneti četkom ili električnom prskalicom, a potom površinu treba uglačati suvom krpom.

Lakiranje parketa

Dok neki biraju voskiranje, drugi se, pošto se završi hoblovanje parketa odlučuju za lakiranje. Lakiranje se obavlja jednostavno, ali je proces dugotrajan. Suština lakiranja je da se zaštiti parket od oštećenja, jer lak povećava otpornost. Takođe, lakirani parket  održava se jako lako – dovoljno je prebrisati ga.

Lakiranje zahteva izuzetno precizne uslove: drvo ne sme da ima više od 10% vlage, temperatura u sobi ne sme biti iznad 12 stepeni, i grejanje treba isključiti nekoliko dana ranije.

Bojenje parketa

Ko ne želi da nakon hoblovanja parketa pristupi voskiranju ili lakiranju, može ga obojiti.

Bojenje se može obaviti: bajcom, olovnim belilom ili podnom bojom.

Bilo koji od ovih završnih rešenja daće isti rezultat nakon hoblovanja: osvežen parket!