Toplotne pumpe su, u stvari, uređaji koji toplotnu energiju sa niskim temperaturnim nivoom podižu na viši nivo. Distribucija toplote koja se vrši na ovaj način zapravo je kružni proces  u kojem se vrte samo četiri koraka. Preciznije, reč je o ispravanju, kompresiji, kondenzovanju i ekspanziji.

Budući da su izvori rashladne i toplotne energije, toplotne pumpe su mnogostruko efikasnije od klasičnog grejanja na struju.

Postoje mnoge prednosti ovog sistema grejanja, pa nije loše saznati što više.

Korišćenje obnovljivih izvora energije sve je značajnija stavka.

Ovo nije važno samo u pogledu ekologije, već i zbog mogućnosti uštede. Kada se radi o grejanju, toplotne pumpe važe za jedan od najčistijih ali i najekonomičnijih izvora energije. Toplota koja dolazi iz okoline (mislimo na vodu, zemlju i vazduh) dostupna je tokom cele godine i to je njena prednost u odnosu na druge obnovljive izvore energije, poput energije vetra i solarne energije. To je važno pomenuti jer sistem grejanja toplotnim pumpama koristi upravo toplotu iz okruženja. Zahvaljujući toj činjenici toplotne pumpe i ostvaruju veliku uštedu energije koja se troši za grejanje.

Korišćenje besplatne, a veoma dostupne toplote za zagrevanje toplotne pumpe ujedno čini ekološki prihvatljivim. Služeći se energijom iz zemlje, vazduha ili podzemnih voda, toplotne pumpe ne zagađuju okolinu, a pri tom rade veoma dobro i pri niskim temperaturama. Ovim sistemom grejanja moguće je besplatno iskoristiti čak 80% energetskih potreba objekata koji se zagrevaju. Onaj manji procenat energije dodaje se putem električne energije neophodne za rad toplotne pumpe.

Toplotne pumpe: kako tačno rade?

Možda je najlakše rad toplotnih pumpi objasniti na primeru frižidera. Naravno, reč je o obrnutoj situaciji, gde se kroz grejanje pomoću pumpi toplota iz okruženja prenosi u stambeni objekat. Ciklus koji obuhvata četiri koraka koja smo naveli, izgleda ovako:

Faza isparavanja: Ovde rashladno sredstvo koje je u toplotnoj pumpi rashlađeno na nisku temperature apsorbuje energiju iz okoline. Na taj način fluid prelazi u gasovito stanje, zbog niske temperature isparavanja radnog fluida.

Faza kompresije: Para koja nastaje u toku prve faze se komprimuje uz pomoć kompresora. Povećani pritisak tada sužava prostor za kretanje molekula zahvaljujući čemu se oni sudaraju. Upravo ovako dolazi do ponovnog povećanja temperature fluida, te se prelazi na narednu fazu.

Faza kondenzacije: Do kondenzacije dolazi tako što vreo gas svoju temperature prepušta sistemu grejanja. Samim tim, gas se hladi i kondenzuje pa se radni fluid ponovo vraća u tečno stanje.

Faza ekspanzije: Zahvaljujući ekspanzionom ventilu pritisak nastao tokom kompresije (druge faze) snižava se, što omogućava radnom ventilu ponovno apsorbovanje toplote iz okoline. To ujedno znači da je vreme za ponavljanje procesa u četiri koraka.

Tipovi toplotnih pumpi

Sistemi zavise od okruženja, odnosno od načina uzimanja toplotne energije.

Zemlja-voda – toplotna energija se izvlači iz zemlje i predaje se vodi koja je u cevima sistema za centralno grejanje.

Voda-voda – energija se uzima iz vode i prosleđuje vodi iz cevi sistema centralnog grejanja. Ovo slovi za najefikasniji sistem, mada je zahtevan kada je reč o ugradnji i finansijama.

Voda-vazduh – toplota iz vazduha se koristi za dalji prenos u vodu u cevima. Najzahvalnije rešenje kada je reč o ulaganju.

Vazduh-vazduh –  reč je o pumpi koja funkcioniše isto kao i sve prethodne, ali se ovde toplota iz spoljašnjeh vazduha predaje vazduhu u prostoriji. Važno je naglasiti da je ovde umesto podnog grejanja potrebno ugraditi uređaje koji bi izduvavali topao vazduh u objekat.

Toplotne pumpe – koje su prednosti?

Toplotne pumpe se smatraju vrlo promišljenom investicijom, uprkos tome što su početna ulaganja veoma velika. Otežavajući argument tiče se isplativosti ovog sistema grejanja koje se oseti tek nekoliko godina kasnije.

Ipak, u prednosti ovog sistema grejanja možemo svrstati i činjenicu da su toplotne pumpe lake za održavanje. Dvaput godišnje potrebno je proveriti detalje i, ako ima potrebe, kontaktirati majstora.

Pročitajte i: Podno grejanje – sve što treba da znate

Kada je reč o bezbednosti, argumenti su na strani ovog sistema grejanja. Nema opasnosti od opekotina, nema potencijalne opasnosti za decu niti kućne ljubimce. Toplotne pumpe su dobro rešenje i kada su u pitanju troškovi rada. Povoljnije su od sistema zasnovanih na sagorevanju, što znači i da je smanjena emisija štetnih gasova u okruženju.

Šta je problem?

Cena, definitivno. Toplotne pumpe najčešći su izbor u razvijenijim zemljama, koje imaju više novca, a samim tim i više svesti o ekologiji.