All Posts in Tag

mako

Mađarska banja: ponuda koja zamenjuje more

mađarska banja naslovna sigma nekretnine zrenjanin

Mađarska nema more, ali ima banje o kojima govore mnogi turisti. Zato se ova zemlja gotovo tokom cele godine ističe svojom banjskom, hotelijerskom i ugostiteljskom uslugom. Ova zemlja ima oko 1500 izvorište, te sa Francuskom, Italijom, Japanom i Islandom u svetu prednjači kada je u pitanju banjski turizam. Najveći procenat mađarskih banja i termomineralnih izvorišta…